Antoine Demol near Manneken-Pis
Antoine Demol at place du Jeu de Balle church
Adolphe Buyl
General Delobbe
Social Providence
Jean-Baptiste Moens
Winston Churchill